Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej Partnerem Laboratorium miejskiego!

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej zostało zaproszone do współtworzenia Smart Green City Lab!

Smart Green City Labu w Częstochowie jest jednostką funkcjonującą w ramach Politechniki Częstochowskiej.  Celem Smart Green City Labu utworzonego Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej we współpracy z Uczelniami Partnerskimi, Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Częstochowie, Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz Instytutem Rozwoju Miast i Regionów (IRMiR) jest poprawa jakości życia mieszkańców. SGCL stanowi formę eksperymentalnego zarządzania, w ramach którego interesariusze miejscy opracowują, rozwijają i testują nowe technologie, produkty i usługi w celu wypracowania innowacyjnych rozwiązań problemów pojawiających się w różnych aspektach funkcjonowania miasta. Na zakres działania Labu w Częstochowie będzie składała się szeroka problematyka, wśród której wyszczególniono: otwarte dane miejskie, inkubator innowacji miejskich, innowacje technologiczne, innowacje społeczne, inkubator społecznej odpowiedzialności oraz zarządzanie przestrzenią miasta.