XI FORUM KOBIET ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ

Z przyjemnością zapraszamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi w ramach XI już FORUM KOBIET ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ. Tegoroczne Forum niestety nie mogło się odbyć w sposób tradycyjny. Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom w dobie pandemii zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi w ramach XI Forum przez organizatorki tegoż przedsięwzięcia. Chcąc zachować cykliczność wydarzenia mamy nadzieję, że ogólnodostępna, internetowa forma pozwoli wszystkim Państwu wziąć udział w tym ważnym dla środowiska wydarzeniu.

Ponownie zmierzyliśmy się z najważniejszymi wyzwaniami współczesnego świata.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami:

Czas apokalipsy napisanym przez specjalistkę neurolog Panią Iwonę Kiełtykę. W pierwszej części artykułu czytelnik zostaje wprowadzony w tematykę epidemii oraz zapoznany z podstawową terminologią. Następnie przedstawiono analizę największych pandemii z jakimi mieliśmy do czynienia w historii oraz opisano różnorodność infekcji wywołanych przez koronawirusy. Artykuł kończy obszerna charakterystyka Sars COVID-19 wraz z praktycznymi radami jak wspomagać odporność.

Nowoczesna  polityka  klimatycznaartykuł porusza z wielu perspektyw problematykę globalnego kryzysu klimatycznego. Autorka szczególną uwagę poświęca sytuacji klimatycznej w Polsce. W pracy znajduje się także analiza innowacji technologicznych i społecznych mających wpływ na sytuację środowiskową naszego kraju. Artykuł kończy apel wystosowany do nas wszystkich, nad którym warto się pochylić: Stop  Plastik ! Przystąp  do  akcji, ratuj  środowisko ! Autorką artykułu jest pani Urszula Kulicka.

Zanieczyszczenia przemysłowe– praca została opracowana przez panią Halinę Rozpondek. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania dwóch zasadniczych przyczyn zanieczyszczeń środowiska przez człowieka. Opisano także jaki wpływ na środowisko mają poszczególne branże energochłonne tj.  energetyka, przemysł, mieszkalnictwo, rolnictwo oraz motoryzacja. Na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego przedstawiono stan środowiska w Polsce oraz strategie i inicjatywy Unii Europejskiej podejmowane w celu zrównoważonego rozwoju. Artykuł kończy motto „Przemysł może być ekologiczny-  trzeba mu jednak w tym pomóc”.

ARTYKUŁY DO PRZECZYTANIA W ZAKŁADCE MENU GŁÓWNEGO- MATERIAŁY XI FORUM!