Przydatne Linki

  • Politechnika Częstochowska

www.pcz.pl

  • Uniwersytet Jana Długosza

www.ujd.edu.pl

  • Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości

http://www.czip.org.pl/dotacje20072013.html

  • Jednorazowa pomoc PUP

http://pup.czestochowa.pl/index.php?urzad/srodki_podj_dzial

  • Regionalny Ośrodek EFS

http://www.czestochowa.roefs.pl/Trainings/exeDefault/

  • Szkolenia i studia podyplomowe

www.inwestycjawkadry.info.pl

  • Międzynarodowy projekt promowania równouprawnienia i praw kobiet

http://www.promotingwomen.org/?page_id=528

  • Programy profilaktyki zdrowotnej

http://www.nfz-katowice.pl/?k0=02_ubezpieczony&k1=06_programy_profilaktyczne