Komitet Organizacyjny

Prace nad przygotowaniem Forum prowadzą m.in. panie:

Judyta Kabus

Marzena Kołodziejczyk

Monika Gałwa-Widera

Anna Ogłaza

Anna Kwarciak-Kozłowska

Renata Osuchowska

Ewa Szyler

Urszula Kulicka

Justyna Zużewicz

Halina Rozpondek

Iwona Kiełtyka

Beata Młynarczyk