OGŁOSZENIE- Zebranie Walne!

Zarząd Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej  zaprasza dnia 27.05. 2024 roku  na Zwyczajne Zebranie Walne.

 

Porządek obrad:

 

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia za rok 2023

2. Sprawozdanie finansowe za rok 2023

3. Przyjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej

4. Sprawy różne

 

I termin spotkania– godz. 17.00

II termin spotkania– godz. 17.15

 

Miejsce spotkania: Fundacja Dar Serca, ul. Orzechowskiego 1 , Częstochowa

 

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej serdecznie zapraszam

Judyta Kabus, Prezeska Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej