Miasteczko Szczęśliwej Rodziny

Przedstawiciele Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej zostali zaproszeni na noworoczne spotkanie zorganizowane przez Krzysztofa Matyjaszczyka Prezydenta Miasta Częstochowy. Podczas spotkania Nasze Stowarzyszenie włączyło się w budowanie „Miasteczka Szczęśliwej Rodziny” w ramach 70-lecia ZGM TBS Częstochowa.

Współorganizatorem wydarzenia, które miało na celu zwrócenie uwagi mieszkańców Częstochowy na szeroko pojęte bezpieczeństwo było Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej. W ramach wydarzenia dodatkową atrakcją był występ artystów kabaretowych. W wydarzeniu brało udział około 1000 osób.

W ramach w/w miasteczka zorganizowaliśmy swoje stoisko informacyjne. Uczestniczy eventu mogli dowiedzieć się od Nas na temat dostępnych form wsparcia dla kobiet w różnych aspektach życia, takich jak edukacja, praca, zdrowie psychiczne i fizyczne.

Spotkanie wzbudziło ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta. Utwierdza nas to w przekonaniu, że wszystkie instytucje powinny współpracować na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.