Walne Zebranie

Dnia 21 lutego 2023 roku odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej.

Porządek obrad:

1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2022

2. Sprawozdanie finansowe za 2022 rok

3. Przyjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej

4. Omówienie działań w ramach przygotowań do organizacji „Dnia Kobiet”

5. Wolne wnioski

I termin spotkania – godz.16.00, 

II termin godz.16.15