Walne zebranie Stowarzyszenia!!

24 sierpnia 2022 roku w CCAS przy ul. Staszica 10 w Częstochowie odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej.

 

I termin spotkania g.16.45

 

II termin spotkania g.17.00

Porządek obrad:

1. Przyjęcie porządku obrad

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Omówienie bieżącej sytuacji Stowarzyszenia

4. Wybory władz Stowarzyszenia

5. Wolne wnioski i dyskusja

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej

Prezes

 

Halina Rozpondek