Mikołaj jakich mało!

Mikołaj na Krakowskiej

Dla najmłodszych był to bardzo wyczekiwany czas. Dzieci wiedzą, że przyjście Mikołaja to wydarzenie wyjątkowe. Takie też było 15. już spotkanie z „Mikołajem z ulicy Krakowskiej” organizowanym przez Fundację Chrześcijańską „Adullam”.

Do akcji przyłączyło się także STOWARZYSZENIE KOBIET ZIEMI CZĘSTOCHOWSKIEJ pomagając w opiece nad najmłodszymi oraz przekazując darowiznę!

W tym roku prezenty otrzymało 800 dzieci.
To ogromna zasługa i zaangażowanie wolontariuszy, Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej, pracowników Fundacji „Adullam”, przedstawicieli Partnerstwa na Rzecz Aktywności Lokalnej „Stare Miasto – Nowe Życie” oraz darczyńców.
Z tak wypełnionymi sercami wdzięcznością i miłością, szykujemy kolejną edycję akcji .