Nowi Partnerzy Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej rozpoczęło współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi min. z ze Stowarzyszeniem „Dar serca”.

Organizacja działa od lat na terenie Częstochowy organizując liczne akcje na rzecz osób dotkniętych chorobami i wykluczeniem społecznym.

Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej zaoferowały swoją pomoc w podejmowanych działaniach w/w ośrodka. Już włączono się w akcje wspomagania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Hospicjum „Dar serca” – Hospicjum „Dar serca” (hospicjumczestochowa.pl)