Nowi Partnerzy Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej

Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej rozpoczęło współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi min. z fundacją „Adullam” oraz ze Stowarzyszeniem „Dar serca”.

Obie organizacje działają od lat na terenie Częstochowy organizując liczne akcje na rzecz osób dotkniętych chorobami i wykluczeniem społecznym.

Członkinie Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej zaoferowały swoją pomoc w podejmowanych działaniach w/w ośrodków. Już włączono się w akcje wspomagania rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, osób skrajnie ubogim i bezdomnym, niepełnosprawnym, chorym i starszym. Pomoc polega na  organizaowaniu żywności, odzieży, śródków czystości, przyborów szkolnych i innych rzeczy niezbędnych do funkcjonowania.

Zdjęcia pobrano ze stron Partnerów:

Dlaczego „Adullam” – Przekaż nam 1% – Fundacja Chrześcijańska „Adullam”

Hospicjum „Dar serca” – Hospicjum „Dar serca” (hospicjumczestochowa.pl)