AKCJA CHRYZANTEMA

Nie mogliśmy odwiedzić grobów naszych bliskich ani 1 listopada, ani w Dzień Zaduszny.

Decyzję o zamknięciu cmentarzy premier Mateusz Morawiecki ogłosił w piątek, 30 października, przed godziną 16.00. Decyzja rządu zaskoczyła wszystkich obywateli i była ciosem dla handlarzy i ogrodników, którzy zostali z niesprzedanym towarem i wizją strat finansowych.

Na szczęście dnia 2 listopada br. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1932 ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czyli po prostu ogłoszenie dotyczące wsparcia producentów chryzantem. Producent, po złożeniu do ARiMR stosownych dokumentów może ubiegać się o odszkodowanie w wysokości: 3,00 zł za sztukę chryzantemy ciętej i 20,00 zł za sztukę chryzantemy doniczkowej. Warunkiem jednak uzyskania pomocy jest rozprowadzenie kwiatów, za pisemnym pokwitowaniem, między organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, inne instytucje publiczne. Towar, którego producentom nie uda się rozdać do dnia 16 listopada br. jest oddawany, jako bioodpady, podmiotowi zajmującemu się , zgodnie z przepisami o odpadach, zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów. W ramach pomocy okazanej producentom w rozprowadzaniu kwiatów Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Częstochowskiej zgłosiło się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w celu skontaktowania z jakimś ogrodnikiem, od którego należało odebrać i zagospodarować chryzantemy. Agencja wskazała producenta Martę Koła z miejscowości Gorzelnia Nowa 77, poczta Blachownia, która dysponowała 800 sztukami chryzantem ciętych. Członkowie Stowarzyszenia Kobiet wraz z pracownikiem gospodarstwa ogrodniczego rozwieźli kwiaty, w dniu 9 listopada, na częstochowskie cmentarze przy ul. Św. Rocha i Kule oraz pod pomnik rotmistrza Witolda Pileckiego. Kwiaty udekorowały miejsca związane z wydarzeniami historycznymi, patriotycznymi, groby żołnierzy poległych w walkach o niepodległość Polski.

Członkom Stowarzyszenia Kobiet zależało aby:

  1. pomóc producentom chryzantem,
  2. zamanifestować społeczną aktywność i solidarność,
  3. uczcić zmarłych w związku z ich świętem przypadającym na Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny,
  4. uczcić nasze narodowe święto, tj. przypadające na dzień 11 listopada Święto Niepodległości.

Wszystkie założone cele zostały osiągnięte. Podjęta przez rząd decyzja, która była ciosem dla handlarzy i ogrodników wyzwoliła w społeczeństwie niesamowite odruchy solidarnościowe, które spowodowały, że Akcja Chryzantema zdobyła niewyobrażalną wprost popularność. Mamy w tej Akcji, jako Stowarzyszenie, swój drobny udział.