Podsumowanie I edycji Forum

I Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej
CO POTRAFIĄ KOBIETY
AMBICJE, MOŻLIWOŚCI, BARIERY

Pierwsze Forum  Kobiet Ziemi Częstochowskiej dobiegło końca. Spotkanie nasze  uważamy za bardzo pożyteczne i udane.  Niezwykle interesująca była dyskusja  o parytetach,  wykłady o sytuacji zawodowej kobiet, ich zdrowiu i udziale w nauce,  kulturze i sztuce, mediach , a także w polityce.

Panelom dyskusyjnym towarzyszyła ożywiona dyskusja o przeszkodach i barierach blokujących aktywny udział kobiet w życiu publicznym i karierach zawodowych. Wynika z niej, że choć sytuacja kobiet zmienia się na korzyść – to jednak trzeba przełamywać stereotypy polskiego myślenia, że to mężczyzna jest od robienia kariery, a kobiety do pracy dla rodziny. Nie przystaje to już do dzisiejszej rzeczywistości, bo kobiety pracują zawodowo, zarabiają na utrzymanie rodziny, a małżonkowie dzielą się równo obowiązkami domowymi.

Idea forum będzie kontynuowana, dziś wśród mieszkanek ziemi częstochowskiej widać taką potrzebę. Postaramy się, jako organizatorki, powtórzyć nasze spotkanie – oceniając co można poprawić. Potrzebne  są również spotkania w poszczególnych grupach tematycznych dotyczących: sytuacji zawodowej kobiet, zdrowia jak również udziałowi kobiet w życiu publicznym. Będziemy dążyli do stworzenia forum dyskusyjnego na naszej stronie internetowej, gdzie będzie można się dzielić opiniami, doświadczeniami, a także propozycjami tematyki kolejnych spotkań. Chcemy aby otwarta przez nas w ten sposób przestrzeń była niezależnym, wolnym forum wymiany myśli, doświadczeń i rad, jakie mogą przekazać sobie kobiety. By mogły swobodnie mówić o problemach, z którymi się spotykają w codzienności, a które łatwiej razem przezwyciężać.

Na nasze Forum zapraszamy wszystkich, którzy chcą dopomóc kobietom znaleźć odpowiednie miejsce we współczesnym, zmieniającym się świecie.

Inicjatywą, która narodziła się z wniosków forum będzie szkolenie dla kobiet naszego okręgu – pod hasłem „Zostań radną”. Zrealizujemy ją we wrześniu.

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom forum za wykonaną  pracę, za wniesione myśli i przedstawione problemy. Dziękujemy za obecność i wsparcie naszym gościom honorowym, gospodyni forum – pani Rektor, paniom z Kół Gospodyń Wiejskich za przygotowanie posiłku, młodzieży za występy, wszystkim, którzy swoją pomocą i wolontariatem przyczynili się do rozpoczęcia Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej.

Do zobaczenia na następnym spotkaniu.

Halina Rozpondek

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej