I Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej

Po raz pierwszy organizujemy na ziemi częstochowskiej otwarte spotkanie kobiet, które ma na celu zawiązanie stałego forum kobiet. Skąd pomysł? Otóż w mediach, ale i w dyskusjach codziennych toczy się debata o roli i udziale kobiet w życiu publicznym. Prezentowane są różne zdania i różne pomysły na przyszłość. Kongres Kobiet Polskich proponuje np. ustawę o parytetach.

Wydaje się jednak, że aktywnych i zawodowo i publicznie kobiet nie brakuje. Potrafią wiele dobrego zrobić dla siebie i społeczeństwa. Potrzebna jest jednak nasza stała współpraca, wymiana poglądów i wzajemnych doświadczeń. Na pierwsze nasze Forum zorganizowane przez grupę kobiet (patrz plakat) zaprosiliśmy te panie, które są w naszych gminach, miastach i powiatach aktywne: radne, sołtyski, szefowe organizacji pozarządowych, szefowe ważnych instytucji rządowych i samorządowych, właścicielki i dużych i małych firm. Chcemy pozostawić otwartą formułę naszego spotkania i zapraszamy wszystkie kobiety do udziału w pracach forum. Jesteśmy przekonane, że otwarta przez nas w ten sposób dyskusja będzie niezależnym, wolnym forum wymiany myśli, doświadczeń i rad, jakie mogą przekazać sobie kobiety i skorzystać z nich w swoim życiu.

Forum jest organizowane pod patronatem pań: prof. Marii Nowickiej-Skowron – Rektora Politechniki Częstochowskiej oraz Ewy Pachury – Przewodniczącej Rady Miasta Częstochowy.

Gośćmi honorowymi forum będą panie: Minister Julia Pitera oraz dr Magdalena Malicka.

Halina Rozpondek