Amazonki w trosce o zdrowie kobiet

Nazwa Amazonki to symbol utożsamiany
z kobietami chorymi na Raka Piersi. Dzisiaj  Amazonki są najpotężniejszą organizacją pacjentów w Polsce, liczącą 193 kluby  zrzeszone w Federacji Stowarzyszeń Amazonek.

Ruch Częstochowskich Amazonek  został zapoczątkowany w 1996  i powstał przy Stowarzyszeniu na Rzecz Walki z Rakiem Piersi „Maria”. Głównym zadaniem ruchu było niesienie pomocy i wsparcia kobietom dotkniętym rakiem piersi . W roku 2001 powstało Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki które uzyskało osobowość prawną i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowniczym. Dzięki pomocy władz miasta i wielu życzliwych ludzi Amazonki uzyskały własny lokal w Częstochowie przy ul. Wolności 44, który jest siedzibą Stowarzyszenia. To tu spotykają się 3 razy w tygodniu na zajęciach rehabilitacyjnych. usprawniających, relaksujących i psychologicznych pod okiem fachowców. Organizują wyjścia do teatru,  kina oraz  spotkania integracyjne. Spotkają się z lekarzami dietetykami oraz innymi ciekawymi osobami. Organizują konferencje i prelekcje nie tylko dla Amazonek, ale dla wszystkich mieszkańców Częstochowy i Powiatu.

Głównym celem działalności Amazonek jest niesienie pomocy dotkniętej chorobą kobiecie oraz jej bliskim – niesienie jej z pokorą i miłością. Ich przesłanie brzmi: „Żadna chora kobieta nie może  zostać sama,  a wszystkie razem stanowimy siłę,  którą dzielimy się z innymi”. Amazonki razem ze swoimi rodzinami stanowią fundament, na którym można budować  zwycięstwo w chorobie i rekonwalescencji.

Od początku istnienia Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki:

 • Są organizatorem Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę, która przypada zawsze w pierwszą sobotę Października
 • Są organizatorem Marszu Różowej Wstążki – akcji profilaktycznej skierowanej do mieszkańców Częstochowy i Powiatu – w której zachęcają wszystkie kobiety do badań profilaktycznych
 • Organizują „ Dni Otwarte u Amazonek”,  gdzie raz w miesiącu odbywają się wykłady lekarzy skierowane do mieszkańców Częstochowy.

 • Są członkami wielu organizacji: należą do Federacji Stowarzyszeń Amazonek ,Unii Śląskiej, Śląskiego Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, do Banku Żywności, współpracują z Agencją Rozwoju Regionalnego i wieloma Organizacjami Pozarządowymi  w Częstochowie
 • Są laureatami nagrody Prezydenta za działalność w Organizacjach Pozarządowych jako Stowarzyszenie
 • Współpracują  z Powiatową Radą Społeczną Osób Niepełnosprawnych, jako ekspert  osób   niepełnosprawnych.
 • Są organizacją Pozarządową działającą jako Rzecznicy Praw Pacjenta w Obszarze Zdrowia i Niepełnosprawności w środowisku w którym działają.
 • Działają  na rzecz integracji środowiska kobiet po chorobie nowotworowej piersi poprzez organizowanie spotkań. Problematyka tych spotkań jest bardzo różnorodna, poruszająca istotne dla kobiet problemy i zagadnienia.

W Polsce wciąż z powodu raka piersi umiera zbyt dużo kobiet. Dzieje się tak, ponieważ rak wykrywany jest zbyt późno, w zaawansowanym stadium, gdy o skuteczne leczenie jest już bardzo trudno.

Statystyki:

 • Nowotwory złośliwe sutka są najczęstszymi nowotworami u kobiet.
 • Liczba zgonów kobiet z powodu raka sutka stanowi aż 14% wszystkich zgonów kobiet na nowotwory złośliwe.
 • W Polsce notuje się prawie 10.000 nowych przypadków zachorowań rocznie.
 • Umieralność na raka piersi rośnie w tempie 1,6% rocznie.
 • Tylko w 20% przypadków chorobę rozpoznaje się we wczesnym stadium zaawansowania.
 • Wśród wszystkich nie leczonych kobiet z rakiem gruczołu piersiowego 10 lat przeżywa 5%. Skuteczniejsza profilaktyka, szybsze wykrywanie raka piersi podniosłoby wskaźnik przeżyć o kilkanaście procent.

Naszym celem jest….. Wyprzedzić raka !!!!! – tak mówią Częstochowskie Amazonki

Profilaktyka raka sutka powinna obejmować wszystkie kobiety. Rak małych rozmiarów daje duże szanse na wyleczenie i dlatego należy dążyć do jak najwcześniejszego rozpoznania. Metodą wczesnego wykrywania raka sutka są badania przesiewowe.

Oto przesłanie dla kobiet:
1. Zapoznaj inne kobiety w rodzinie, w miejscu pracy, miejscu zamieszkania z problemem profilaktyki raka sutka,
2. Wykonuj samobadanie piersi regularnie,
3. Żądaj badań kontrolnych zwłaszcza, jeśli jesteś po menopauzie,
4. Wykonaj mammografię przynajmniej 3 razy między 40 a 50 rokiem życia i co dwa lata po 50 roku życia.

Kobieto!!!

 

Przynajmniej raz w ciągu dnia zrób sobie małą przyjemność

Przynajmniej raz w tygodniu zadbaj szczególnie o swoje ciało

Przynajmniej raz w miesiącu podaruj sobie dzień wytchnienia

Przynajmniej raz na pół roku zbadaj swoje piersi

Przynajmniej raz w roku odwiedź ginekologa

Dbając o swoje zdrowie, dbasz również o innych

Zapraszamy wszystkich na Panel „Zdrowie kobiety”. Będziemy dyskutować na temat największych zagrożeń dla zdrowia kobiet i sposobach zapobiegania ich powstawaniu. Jednym z największych zagrożeń dla zdrowia kobiet są choroby nowotworowe… przyjdźcie i podzielcie się z nami swoimi doświadczeniami.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

W imieniu Stowarzyszenia Częstochowskich Amazonek

Prezes Elżbieta Markowska